Pałac Popielów

Poznaj obiekt

Pałac Popielów


Data przyjazdu: Data wyjazdu: Osób:

Funduszu Rozwoju Regionalnego

projekt palac popielow

„Pałac Popielów – ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość”.
Celem projektu jest wzrost dostępności dla społeczeństwa do dziedzictwa kulturowego regionu świętokrzyskiego poprzez przywrócenie dawnej świetności Pałacu Popielów w Kurozwękach i dostosowanie go dla zwiedzania przez osoby starsze i niepełnosprawne.
Remont Pałacu został rozpoczęty w roku 2020 i będzie trawił do roku 2022. Obejmuje wnętrza pałacu, elewację i teren wokół Pałacu.
Fosa – fosa stanowiła istotną część elementów obronnych zamku, jednakże kiedy z zamku zaczęto stopniowo usuwać elementy obronne, fosa pozostała w niezmienionej formie. Albowiem ze względu na swoje walory estetyczne wkomponowała się w estetykę pałacu. Do lat 50 XX wieku znajdowała się w niej woda, która zostanie ponownie do niej wpuszczona w celu jak najwierniejszego odwzorowania pierwotnego wyglądu pałacu. Jednakże przy ponownym napełnieniu fosy zostaną wykorzystane nowoczesne rozwiązania architektoniczne, w celu zapewnienia jej szczelności i swobodnego przepływu wody. Po przebudowie fosa będzie tworzyła koło o średnicy około 30m.
Most – most drewniany nad fosą od strony wschodniej, prowadził do tzw. Czarnej Bramy która, po przebudowanie pałacu w XVIII wieku, była jedynym wjazdem na dziedziniec. Po II wojnie światowej uległ zniszczeniu podobnie jak wiele innych elementów pałacu i przyległych zabudowań. Z pierwotnego mostu zachowały się fragmenty belek podtrzymujących, które zostały znalezione na dnie fosy podczas prac remontowych, dobry stan zapewnił im muł który szczelnie ochronił belki przed podstępem powietrza.
Nowy most powstaje na miejscu starego w celu przywrócenia pierwotnego wyglądu. Zapewni on również dostęp do nowo powstającej windy na północno-zachodnim skrzydle pałacu. Będzie mieć wygląd zbliżony do pierwotnego, który został częściowo udokumentowany na podstawie zdjęć rodziny Popielów.
Winda – Pałac w swojej historii był wielokrotnie przebudowywany, jednakże zmiany architektoniczne nigdy nie uwzględniały osób z utrudnionym poruszaniem. Idąc z duchem czasu postanowiliśmy otworzyć go dla jak największej grupy osób, które wcześniej nie mogły swobodnie zwiedzać. W związku z czym północno-zachodnie skrzydło pałacu zostanie przebudowane i rozbudowane o trzon komunikacyjny który obejmuje klatkę schodową i windę osobową.
Winda będzie mogła udźwignąć 630 kg lub 8 osób, pozwoli ona wjechać na wszystkie poziomy pałacu, od piwnic aż po poddasze. Dzięki czemu osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz osoby z wózkami dziecięcymi będą mogły swobodnie zwiedzać pałac Kurozwęcki, co w poprzednich latach było wielkim utrudnieniem lub było zwyczajnie niemożliwe.
Muzeum na poddaszu / Czapski / kino - Wnętrze poddasza Pałacu jest obecnie remontowane i będzie znajdować się tam muzeum z pamiątkami rodziny Popielów, które obecnie znajduje się na parterze. Zmiana lokacji nie będzie jedyną zmianą dla muzeum, wystawa zostanie rozszerzona również o elementy multimedialne. Jednym z nowych elementów będzie ekspozycja na temat Kurozwęk. Oprócz niej można będzie zobaczyć poprzednie eksponaty w nowej odsłonie, w tym „Madonnę z Dzieciątkiem” z włoskiego quattrocenta (wczesnego renesansu) pędzla florenckiego malarza Francesco d'Antonio Zacchi, zwanego „Il Balletto”. Wśród najcenniejszych dzieł wymienić należy obrazy polskich artystów: Piotra Michałowskiego, Józefa Mehoffera, Henryka Siemiradzkiego, Walentego Wańkowicza - przyjaciela Adama Mickiewicza, autora dwóch portretów rodzinnych - oraz portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szkoły Bacciarellego. Oprócz obrazów będzie można zobaczyć rodzinne fotografie, srebra, zegary, odznaczenia, książki, porcelanę i wiele różnych pamiątkowych eksponatów.
Oprócz muzeum, na poddaszu powstanie również galeria obrazów Józefa Czapskiego wraz z wystawą poświęconą jego osobie. Na ścianach sali wisieć będą 24 obrazy tego malarza z prywatnej kolekcji Michała Popiela. Można będzie również obejrzeć film