Okolice

Kurozwęki są znakomitą bazą wypadową dla entuzjastów turystyki.

Zachęcamy do zaplanowania dłuższego pobytu w Kurozwękach i wykorzystania go na zwiedzenie wielu atrakcyjnych miejsc w naszym regionie.

Gorąco polecamy Rytwiany, gdzie można zobaczyć wczesnobarokowy pokamedulski zespół klasztorny z Pustelnią Złotego Lasu i kościół p.w. Zwiastowania NMP z I połowy XVII wieku.

Najbliższa okolica Kurozwęk (do 20 km) - kolejność alfabetyczna

BOGORIA* miejscowość położona 17 km na północny wschód od Kurozwęk, dawniej miasto, lokowane w 1616r. Do zobaczenia m.in. kościół barokowy z XVII wieku p.w. Świętej Trójcy.

GOLEJÓW* położony 2 km na południowy wschód od Staszowa z ośrodkami wypoczynkowymi i campingowymi. Składa się z kilkudziesięciu krasowych śródleśnych jeziorek, które za sprawą resztek torfowego dna i skał gipsowych są wyjątkowo przyjazne dla ludzi ze względu na właściwości lecznicze. Idealne miejsce do kąpieli, plażowania, spacerów, łowienia ryb, grzybobrania.

GRABKI DUŻE* wieś leżąca na zachód od Szydłowa, w odległości 11 km od Kurozwęk. Znajduje się tu oryginalny późnobarokowy pałac na planie centralnym z ośmioboczną wysoką salą i kilkoma niższymi aneksami z 1742r. projektu F.Placidiego. Obok pałacu dwa wolno stojące wieżowe pawilony.

KOTUSZÓW wieś położona nad rz. Czarną, 3 km na północny zachód od Kurozwęk. Do zobaczenia m.in. kościół parafialny p.w. św. Jakuba Starszego Apostoła ufundowany w 1661r. w miejsce wcześniej zniszczonego; stadnina koni: niedaleko zalew na rzece Czarnej w Chańczy*, w pobliżu liczne gospodarstwa agroturystyczne.

OLEŚNICA* dawniej miasto, położona 20 km na południe od Kurozwęk. Do zobaczenia m.in. kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z XV w. przebudowany w XIX w.

RAKÓW miejscowość położona 12 km na północny-zachód od Kurozwęk, dawne miasto założone w 1567r., w XVI-XVII w. mieściła się tu siedziba arian ze słynną Akademią Rakowską. Do zwiedzenia m.in. dwa zabytkowe kościoły p.w. Św. Trójcy i p.w. Św. Anny tzw. „klasztorek”. Niedaleko stąd nad zalew Chańcza na rzece Czarnej.

RYTWIANY* wieś nad rzeką Czarną na południowy wschód od Staszowa, 12 km od Kurozwęk. W przeszłości sławny ośrodek kultury sarmackiej. Do zobaczenia m.in. wczesnobarokowy pokamedulski zespół klasztorny z Pustelnią Złotego Lasu i kościół p.w. Zwiastowania NMP z I połowy XVII wieku, ruiny zamku gotyckiego z XV w. zbudowanego przez bpa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca, pałac Radziwiłłów (obecnie hotel).

STASZÓW* miasto powiatowe położone nad Czarną, 7 km na wschód od Kurozwęk, posiadające prawa miejskie od 1525r. Do zobaczenia m.in. gotycki kościół p.w. św. Bartłomieja, wzniesiony w I połowie XV wieku z wieżą dobudowaną w 1610r. i renesansową kaplicą Matki Boskiej Różańcowej Tenczyńskich, w rynku murowany ratusz z kramami wzniesiony w 1738r. i kilkanaście kamienic z przełomu XVIII i XIX w.

SZYDŁÓW* wieś położona 8 km na zachód od Kurozwęk, dawne miasto lokowane w 1329r. przez Władysława Łokietka, jedna z nielicznych miejscowości w Polsce o zachowanej średniowiecznej architekturze - zespół obwarowań miejskich i gotycki układ urbanistyczny miasta. Do zobaczenia m.in. mury obronne okalające osadę, średniowieczna zabudowa centrum z salą rycerską, Skarbczykiem (w nim muzeum) i bramą Krakowską, kościół p.w. św. Władysława z XIV w., gotycka dzwonnica przebudowana z baszty miejskiej, kościół p.w. Wszystkich Świętych z XV w., ruiny późnogotyckiego kościoła szpitalnego p.w. Świętego Ducha z XVI w. i barokowego szpitala, synagoga z XVI w.

WIŚNIOWA miejscowość położona 16 km na zachód od Kurozwęk ok. 10 km od Staszowa wzdłuż doliny rzeczki Kacanki. Do zobaczenia m.in. barokowy kościół p.w. Przemienienia Pańskiego z 1680r., wewnątrz którego urna z sercem Hugona Kołłątaja, pałac Kołłątajów, w którym znajduje się Izba Pamięci Hugona Kołłątaja, w otoczeniu park złożony z drzew - pomników przyrody.

* - fotografie tych miejsc znajdą Państwo w naszej galerii Okolice

Miejscowości leżące w odległości 20 - 50 km od Kurozwęk

BARANÓW SANDOMIERSKI miasto położone 37 km na wschód od Kurozwęk, prawa miejskie w 1354r. Do obejrzenia m.in. zamek zbudowany na przełomie XVI i XVII w. na wzór Wawelu według projektu Santi Gucciego, późnorenesansowy kościół p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z początku XVII w., rozbudowany w XIX w.

KLIMONTÓW - 32 km na północny-wschód od Kurozwęk, założony ok. 1240r., prawa miejskie w latach 1604-1869. Warte obejrzenia m.in. kościół p.w. św. Jacka z lat 1617-1620 oraz klasztor Dominikanów z lat 1620-1623, barokowa Kolegiata p.w. św. Józefa, wzniesiona na planie elipsy z lat 1643-1650, projektu architekta Wawrzyńca Senesa, będąca jedną z najoryginalniejszych budowli XVII wieku w Polsce, murowana synagoga z 1851r.

KOPRZYWNICA leży w odległości 40 km na wschód od Kurozwęk, miasto założone przez Kazimierza Sprawiedliwego, który w 1185r. sprowadził Cystersów z francuskiego miasta Marimond i ufundował opactwo, prawa miejskie od 1268r. utracone w 1869r., odzyskane w 2001r. Do zobaczenia m.in. dawny zespół klasztorny Cystersów z dworem opackim z I poł. XVII w. i kościołem p.w. Św. Floriana, z I poł. XIII w., wielokrotnie rozbudowywanym, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej z 1470r., rozbudowany w stylu barokowym pod koniec XVII w., XIII wieczny układ urbanistyczny miasteczka.

ŁONIÓW wieś na trasie z Osieka do Sandomierza 36 km na wschód od Kurozwęk. Do zobaczenia m.in. kościół parafialny p.w. św. Mikołaja Biskupa z XV w. rozbudowany w XVII i XVIII w. z bogatym wyposażeniem wnętrza i epitafiami nagrobnymi, neorenesansowy pałac Moszyńskich z lat 1880-85, w dawnej zakrystii Izba Pamięci oddziału partyzanckiego „Jędrusiów”.

NIEKRASÓW* miejscowość pomiędzy Połańcem a Osiekiem 33 km od Kurozwęk. Znajduje się tu modrzewiowy kościół z 1661r. W pobliżu kościoła na starym cmentarzu grób ministra Adama Bienia.

NIESTACHÓW Ośrodek narciarski w Niestachowie (góra Otrocz 372 m n.p.m.) ruszył w sezonie 2007/2008. Jego pomysłodawcą jest Lech Dyk - znany kielecki trener narciarstwa biegowego oraz współzałożyciel wyciągu w Tumlinie (1997 r.). www.niestachow.pl

NOWA SŁUPIA - ŚW. KRZYŻ - 35 km od Kurozwęk na północ, przez Raków i Łagów. W Nowej Słupi (prawa miejskie od poł. XIV w. do 1869r.; miejsce organizacji dorocznych Dymarek) do obejrzenia kościół p.w. św. Wawrzyńca z 1678r., Muzeum Starożytnego Hutnictwa oraz kamienna rzeźba Emeryka, dalej pieszo „drogą królewską” do dawnego klasztoru benedyktyńskiego na Św. Krzyżu (Łysa Góra, Łysiec - 595 m n.p.m.). Do zobaczenia pozostałości kamiennego wału kultowego z czasów pogańskich, zabudowania dawnego opactwa benedyktynów założonego w XII w. W klasztorze przechowywane są Relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Kościół w stylu barokowo-klasycystycznym z lat 1781-1806, z obrazami autorstwa Franciszka Smuglewicza. Pozostałości dawnego klasztoru z fragmentami dawnych murów romańskich i gotyckich oraz wirydarzem z XV w. W części zabudowań klasztoru Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Misyjne Księży Oblatów.

OSSALA miejscowość 7 km na południe od Osieka przy szosie Sandomierz-Połaniec, 35 km od Kurozwęk. Do zwiedzenia m.in. Muzeum Adama Bienia mieszczące się w domu rodzinnym ministra, działacza ruchu ludowego, sędziego, a w czasie II wojny światowej I zastępcy Delegata Rządu w Krajowej Radzie Ministrów aresztowanego i osądzonego w słynnym procesie szesnastu w Moskwie.

OPATÓW miasto 42 km na północ od Kurozwęk,  jedno z najstarszych miast w Polsce, prawa miejskie nadane przez Leszka Czarnego  w 1282 r. Do zwiedzenia m.in. romańska kolegiata  pw. Św. Marcina z Tours z XII wieku, klasztor  oo. Bernardynów  i kościół pw. Wniebowzięcia NMP  z XV wieku, podziemna trasa turystyczna powstała na bazie XV /XVI wiecznych piwnic kupieckich  o długości blisko  450 m biegnąca na trzech poziomach pod opatowskim rynkiem, Brama Warszawska  z XVI  wieku jedyna z czterech ocalałych  bram z dawnego systemu obronnego miasta,kamienica z podcieniami na opatowskim rynku - obecnie ratusz miejski z XVI wieku .

PACANÓW leży pomiędzy Stopnicą a Połańcem, 26 km na południe od Kurozwęk, prawa miejskie otrzymał od Bolesława Wstydliwego w 1265r. (utracił w 1869r.). Do zobaczenia m.in. kościół św. Marcina zbudowany w XVI wieku na fundamentach gotyckiej świątyni z cudownym Krucyfiksem Pana Jezusa Konającego. W rynku możemy zobaczyć pomnik poświęcony Koziołkowi Matołkowi (odbywa się tu doroczny Europejski Festiwal Bajki).

PIŃCZÓW miasto położone 46 km na zachód od Kurozwęk otrzymało prawa miejskie w 1428r., miejsce pracy rzeźbiarza i architekta Santi Gucciego (1530-1600). Do zwiedzenia m.in. zespoły klasztorne Paulinów z XV-XVII w. i Reformatów z XVII w., dawna synagoga z XVI/XVII w., pozostałości zamku z XV-XVI w., kaplica św. Anny z XVI w., pałac z XVIII w., tzw. Drukarnia Ariańska z XV/XVII w.

POŁANIEC 25 km na południowy-wschód od Kurozwęk, dawne miasto, od 1224r. siedziba kasztelani, prawa miejskie nadane w 1264r., utracone w 1869r. odzyskane w 1980r. Miejsce wydania słynnego uniwersału przez Tadeusza Kościuszkę 7 maja 1794r. Do zwiedzenia m.in. kościół parafialny p.w. św. Marcina, budynek synagogi z XVIII w., Kopiec Kościuszki w miejscu obozu wojsk insurekcji. Atrakcją miejscowości jest także kryta pływalnia „Delfin”. W pobliżu elektrownia budowana od 1973r.

STOPNICA miasto na południowy zachód od Staszowa, 25 km od Kurozwęk, prawa miejskie od 1360r. Do zwiedzenia m.in. pozostałości zamku Kazimierza Wielkiego, XIV-wieczny kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła z późnogotycką kaplicą Św. Anny i wczesnobarokową Matki Bożej Różańcowej, poreformacki klasztor należący obecnie do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego z ruinami wysadzonego w 1944r. kościoła.

SULISŁAWICE wieś leżąca w dolinie rzeki Koprzywianki na trasie Łoniów-Klimontów, 31 km na wchód od Kurozwęk. Od XVII w. Sulisławice słyną jako sanktuarium maryjne ściągając setki pielgrzymów odwiedzających i modlących się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Bolesnej. Do zobaczenia m.in. stary kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (w dawnej zakrystii Izba Pamięci „Jędrusiów”) konsekrowany w 1604r. oraz nowy, neogotycki kościół p.w. Najświętszej Marii Panny konsekrowany w 1888r. Na cmentarzu parafialnym spoczywa legendarny dowódca oddziału „Jędrusiów” Władysław Jasiński.

UJAZD miejscowość wymieniana już w dokumencie z 1174r., położona 3 km od Iwanisk 34 km na północny-wschód od Kurozwęk z ruinami okazałego zamku typu pallazzo in fortezza „Krzyżtopór” zbudowanego przez woj. sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego w 1644r. stanowiącego do dzisiaj wyjątkową atrakcję turystyczną.

WIŚLICA miejscowość położona 50 km na południowy-zachód od Kurozwęk znany gród wczesnopiastowski siedziba kasztelani prawa miejskie na początku XIV w. Do zwiedzenia m.in. słynna kolegiata gotycka p.w. Narodzenia NP Marii zbudowana w 1350r. z reliktami dwóch romańskich kościołów z XII i XIII w. oraz płytę „Orantów” z 1170r., kościół p.w. Św. Wawrzyńca z 1535r., dom dla wikariuszy i kanoników z 1460r. fundacji Jana Długosza, dzwonnica z lat 1460-1470 z fundacji J.Długosza, tzw. Regia ze śladami najstarszego osadnictwa z początku 2 połowy IX w.

* - fotografie tych miejsc znajdą Państwo w naszej galerii Okolice

Miejscowości leżące w odległości 50 - 100 km od Kurozwęk

BAŁTÓW - największy kompleks turystyczny w Polsce. Na terenie bałtowskiego kompleksu, każdy bez względu na wiek znajdzie dla siebie coś ciekawego. Do głównych atrakcji należą: JuraPark (park dinozaurów) gdzie znajduje się ponad 100 rekonstrukcji prehistorycznych stworzeń w skali 1:1, Zwierzyniec Bałtowski - ponad 1000 zwierząt z różnych części świata: od ibisów przez makaki, antylopy, aż po potężne żubry, Prehistoryczne Oceanarium - „oko w oko” z morskimi bestiami sprzed milionów lat – najnowsza technologia ożywiania wymarłego świata oraz Park Rozrywki, Kino Emocji Cinema 5D, Ośrodek Jeździecki "Kraina Koni", Rollercoaster, spływ tratwami i wiele innych. Zimą Bałtów kusi profesjonalnie przygotowanymi stokami w Stacji narciarskiej "Szwajcaria Bałtowska" (6 tras, kolej krzesełkowa, wyciągi orczykowe, szkółka narciarska). Od grudnia do końca zimy urzęduje tu również w swojej wiosce sam Święty Mikołaj. Więcej szczegółów na www.juraparkbaltow.pl

CHĘCINY 60 km na północny-zachód od Kurozwęk Do zwiedzenia m.in. renesansowy układ miasta, zespół franciszkański z II poł. XIV w. oraz ruiny potężnego zamku z XIV w.

JĘDRZEJÓW miasto powiatowe 59 km na zachód od Kurozwęk, prawa miejskie w 1271r. Do zwiedzenia m.in. barokowy klasztor OO Cystersów założony w 1140r., XV-wieczny kościół p.w. św. Trójcy, Muzeum im. Przypkowskich ze znaną kolekcją zegarów.

KIELCE stolica woj. świętokrzyskiego 53 km na północny-zachód od Kurozwęk. Prawa miejskie uzyskały przed 1295r. Do zobaczenia m.in. Pałac Biskupów Krakowskich lat 1637-1641, barokowa bazylika katedralna - pierwotny niewielki romański kościół p.w. Wniebowzięcia NMP rozbudowana w I poł. XVIII w., zespół klasztorny bernardynów na Karczówce z I poł. XVII w., pałacyk Tomasza Zielińskiego z poł. XIX w.

KRZEMIONKI 62 km na północ od Kurozwęk, niedaleko Ostrowca Św. rezerwat archeologiczny i przyrodniczy, jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów kopalń neolitycznych krzemienia sprzed 5.000 lat. Do zwiedzenia podziemna trasa turystyczna, wystawa dzieje górnictwa neolitycznego, skansen wioski neolitycznej.

SANDOMIERZ* miasto nad Wisłą 55 km na wschód od Kurozwęk stary gród piastowski, siedziba kasztelani i województwa, prawo miejskie w 1286r. Z atrakcji miasta do zwiedzenia m.in. zamek królewski budowany od XIV w., romański kościół p.w. św. Jakuba XIII/XIV w, synagoga zbudowana po 1758 roku; rynek z renesansowymi kamienicami, ratusz z II poł. XIV w. później rozbudowany, podziemna trasa turystyczna – tzw. „lochy sandomierskie” długości 470 m; Brama Opatowska z II połowy XIV w., dawny Klasztor Benedyktynek; „Collegium Gostomianum” - dawna szkoła jezuicka (1605-1615), kościół p.w. św. Ducha z XV w., przebudowany po 1757r., Dom Długosza z 1476r., katedra z gotycka z ok. 1360r.

ŚWIĘTA KATARZYNA wieś położona 55 km na północny zachód od Kurozwęk, dojazd przez Łagów i Górno; do obejrzenia zespół klasztorny pobernardyński z II poł. XV w., przebudowany w XVII i XIX w., należący dawniej do Bernardynów, a od 1817r. do Bernardynek. Stąd szlakiem pieszym wejście na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich Łysicę (612 m. n.p.m.).

WĄCHOCK miejscowość nad Kamienną 63 km na północ od Kurozwęk, prawa miejskie w latach 1454-1869 i od 1994r. Do zwiedzenia m.in. Zespół klasztorny Cystersów z XIII-XVI w.; w klasztorze romański kapitularz i wczesnogotycki refektarz, Muzeum Cystersów.

* - fotografie tych miejsc znajdą Państwo w naszej galerii Okolice

Oczywiście to tylko część z ogromnej ilości ciekawych miejsc w naszych stronach. Więcej informacji znajdą Państwo w przewodnikach i mapach, których duży wybór oferuje nasze muzeum.


 
galeria fr
historia fr
kalendarzimprez fr
mapa fr

kontakt frgodziny frsklep frbilety fr

oferty fr

imprezy fr

logo-insygnus

mowiaonas

UWAGA!

W DNIACH 12-15 SIERPNIA 2017 R. NA TEREN ZESPOŁU PAŁACOWEGO OBOWIĄZUJĄ BILETY WSTĘPU NA IMPREZĘ MASOWĄ „DZIKI ZACHÓD” (BILET OBOWIĄZKOWY)

SOBOTA , NIEDZIELA – 12-13.08.2017
12,00ZŁ – BILET NORMALNY
8,00ZŁ – BILET ULGOWY*
        PONIEDZIAŁEK, WTOREK   14-15.08.2017
        8,00ZŁ – BILET NORMALNY
        5,00ZŁ – BILET ULGOWY*

*- BILET ULGOWY  - 4-16 lat; dla dzieci do lat 4 – wstęp gratis

W tych dniach parking płatny 8 zł

Poszczególne atrakcje Zespołu Pałacowego ( zwiedzanie pałacu, lochów, safari bizon oraz labirynt kukurydziany i labirynt bukowy) wg cennika atrakcji.

Pakiet  ( pałac+ lochy+ safari bizon) –   18,00zł–bilet normalny, 14,00zł– bilet ulgowy
Pakiet z labiryntem  (pałac+ lochy+ safari bizon+ labirynt kukurydz.) - 23,00zł–bilet normalny, 17,00zł– bilet ulgowy

okolice fr

dolacz frheader nk header twitter header facebook header g header youtube header t